הזקנים והים

ים הוא מקום שמפגיש צוללנים ופסלים, צעירים ומבוגרים, ויוצר ביניהם חיבור מיידי שחוצה כל הבדל ופער. הפעילות הימית בבת-ים היא