חן לזקן

עיסוקים בשעות הבוקר והפנאי עלולים להיות לפעמים קושי ממשי לבני הגיל השלישי ומתכון לבדידות מדכדכת. כאשר מדובר במי שהגיעו זה

בית-הספר הראשון

משך שש-עשרה שנים, עד שנת 1949, פעל בבת-ים רק בית-הספר הממלכתי-דתי תחכמוני; ואולם, באותה שנה, הוקם בית-הספר ראשונים כ”בית-חינוך לילדי